Okręg wyborczy nr 1
Granice: Radomin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Radominie PowszechnyTakNie 827 382
46,19%382374 97,91%
Podsumowanie827382
46,19%38237497,91%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Petrykowski Robert 42 Radomin 166
44.39% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DOBRYCH GOSPODARZY DLA RADOMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czarnecka Anna 39 Radomin 208
55.61% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej