Okręg wyborczy nr 1
Granice: Miasto Stawiski
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Miejski, ul. Plac Wolności 13/15, Stawiski PowszechnyNieNie 1983 1039
52,40%1039992 95,48%
Podsumowanie19831039
52,40%103999295,48%
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czech Andrzej 52 Stawiski 116
11.69% Nie
2 Wysocka Hanna 35 Stawiski 15
1.51% Nie
3 Ptak Elżbieta 36 Stawiski 40
4.03% Nie
4 Rybicka Urszula 27 Stawiski 31
3.13% Nie
5 Kuczyński Stanisław 56 Stawiski 17
1.71% Nie
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KOLNO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bielawski Jerzy 55 Stawiski 227
22.88% Nie
2 Chodnik Sławomir Antoni 48 Stawiski 473
47.68% Tak
3 Truszkowski Grzegorz 39 Stawiski 134
13.51% Nie
4 Obrycki Zdzisław 50 Stawiski 189
19.05% Nie
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ STAWISK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kossewski Janusz 63 Stawiski 80
8.06% Nie
2 Maciejewski Andrzej 45 Stawiski 55
5.54% Nie
3 Cukrowski Jan 61 Stawiski 64
6.45% Nie
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wysocki Adam 34 Stawiski 225
22.68% Nie
2 Kiciński Andrzej 46 Stawiski 245
24.70% Tak
3 Nagórska Grażyna 53 Stawiski 207
20.87% Nie
4 Rudzki Józef 51 Stawiski 290
29.23% Tak
5 Zalewski Tadeusz 45 Stawiski 255
25.71% Tak
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chojnowski Tomasz 26 Stawiski 375
37.80% Tak
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA OFMANA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ofman Andrzej 49 Stawiski 146
14.72% Nie
Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA STAWISK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szymborski Rafał 30 Stawiski 146
14.72% Nie
2 Sobociński Michał 30 Stawiski 60
6.05% Nie
3 Patalan Radosław 29 Stawiski 108
10.89% Nie
4 Steczkowski Paweł Mariusz 35 Stawiski 100
10.08% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej