Okręg wyborczy nr 13
Granice: Ostrownica Wieś, Ostrownica Kolonia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrownicy PowszechnyNieNie 276 119
43,12%119117 98,32%
Podsumowanie276119
43,12%11911798,32%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Solidna Władza - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pawelczyk Marian 52 Ostrownica Kolonia 53
45.30% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA DROGA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Górski Stanisław 46 Ostrownica Wieś 64
54.70% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej