Okręg wyborczy nr 1
Granice: Bystrzanów, Wólka Jeżewska, Werdun, Jeżewice, Borowiec, Many, Suchostruga, Świętochów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Suchostrudze,ul. Szkolna 20, Suchostruga PowszechnyNieNie 604 307
50,83%307302 98,37%
Podsumowanie604307
50,83%30730298,37%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pękacka Anna 35 Jeżewice 116
38.41% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Włodarczyk Małgorzata 37 Many 186
61.59% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej