Okręg wyborczy nr 1
Granice: Maciejowice, Podzamcze
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, ul. T. Kościuszki 19, Maciejowice PowszechnyTakNie 1368 513
37,50%513511 99,61%
Podsumowanie1368513
37,50%51351199,61%
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Karczmarczyk Witold Jan 52 Podzamcze 9
1.76% Nie
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MACIEJOWICE - WSPÓLNA SPRAWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jaworski Paweł Maciej 38 Maciejowice 301
58.90% Tak
Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ornat Danuta Kazimiera 46 Podzamcze 28
5.48% Nie
Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW O LEPSZE JUTRO GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szopa Józef 51 Maciejowice 173
33.86% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej