Okręg wyborczy nr 5
Granice: sołectwa: Ruszów, Kościelna Wieś.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Dom Kultury, ul.Strzelecka 3, Ruszów PowszechnyTakNie 1754 181
10,32%181180 99,45%
Podsumowanie1754181
10,32%18118099,45%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA MATUSZEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Matuszewski Zdzisław 52 Ruszów 13
7.22% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAW KOŁODZIEJCZAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kołodziejczak Czesław 55 Okrąglica 52
28.89% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA TYRAKOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tyrakowski Grzegorz 23 Ruszów 115
63.89% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej