Okręg wyborczy nr 3
Granice: wieś: Bożków
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Bożków 89e PowszechnyTakNie 1332 296
22,22%296296 100,00%
Podsumowanie1332296
22,22%296296100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZY LANGENFELD - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Langenfeld Jerzy 58 Bożków 182
61.49% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ BOŻKÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mierzejewski Romuald Rafał 38 Bożków 114
38.51% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej