Okręg wyborczy nr 5
Granice: Skoków, Skokówko, Trzecianów Wieś
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Urząd Miejski Borek Wlkp.,ul. Rynek1, Borek Wlkp. PowszechnyNieNie 359 201
55,99%201199 99,00%
Podsumowanie359201
55,99%20119999,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA TOMCZAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tomczak Tadeusz 58 Trzecianów 37
18.59% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA STANISŁAWA DOPIERAŁY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dopierała Michał Stanisław 52 Skoków 83
41.71% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA JÓZEFA KUBIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kubiak Ireneusz Józef 57 Skoków 58
29.15% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI BORECKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Misiak Arkadiusz Jan 31 Trzecianów 21
10.55% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej