Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo: Ożarowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum w Ożarowicach, ul. Szkolna 10 PowszechnyTakNie 1284 247
19,24%247245 99,19%
Podsumowanie1284247
19,24%24724599,19%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Biel Tadeusz 69 Ożarowice 103
42.04% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czapla Zdzisław 65 Ożarowice 62
25.31% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA GŁÓWKOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Główkowski Wojciech Andrzej 51 Ożarowice 40
16.33% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KOLONIA NIWY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dulik Roman Wilhelm 39 Ożarowice 40
16.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej