Okręg wyborczy nr 3
Granice: Miasto Biała - ulice: Jana i Karola Augustynów, Arki Bożka, Czarna, Kilińskiego, Kopernika, Ks. Karola Koziołka, Alfreda Liczbańskiego, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka, Reymonta, Franciszka Suchego, Szkolna, Aleksandra Zawadzkiego
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Prudnicka 35, Biała PowszechnyTakNie 657 102
15,53%10299 97,06%
Podsumowanie657102
15,53%1029997,06%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICY W BIAŁEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Malik Elżbieta Maria 53 Biała 65
65.66% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Scholz Olaf Michał 26 Biała 34
34.34% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej