Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwo: Lipowe Pole Plebańskie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym, ul. Wesoła 2, Lipowe Pole Skarbowe PowszechnyNieNie 370 192
51,89%192190 98,96%
Podsumowanie370192
51,89%19219098,96%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kępa Renata Grażyna 51 Lipowe Pole Plebańskie 122
64.21% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNE POROZUMIENIE GOSPODARCZE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Midura Lech Andrzej 56 Lipowe Pole Plebańskie 68
35.79% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 9
Granice: Sołectwo: Kierz Niedźwiedzi
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim, ul. Boczna 7, Kierz Niedźwiedzi PowszechnyNieNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ulewiński Jan Wojciech 50 Kierz Niedźwiedzi Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej