Okręg wyborczy nr 1
Granice: sołectwa: Cmolas i Dąbrówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Samorządowy Ośrodek Kultury Cmolas PowszechnyTakNie 1004 229
22,81%229229 100,00%
2 Publiczne Gimnazjum Cmolas PowszechnyTakNie 1239 197
15,90%197192 97,46%
9 Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie Zakład pomocy społecznejTakNie 52 46
88,46%4642 91,30%
Podsumowanie2295472
20,57%47246398,09%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE POKOLENIE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zagroba Krzysztof Kazimierz 37 Cmolas 142
30.67% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mokrzycki Krzysztof 39 Cmolas 285
61.56% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wrzask Tomasz 28 Cmolas 36
7.78% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej