Okręg wyborczy nr 7
Granice: Leśnica
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy w Wodzieradach, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady PowszechnyNieNie 235 186
79,15%186185 99,46%
Podsumowanie235186
79,15%18618599,46%
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Staniaszczyk Zenon 54 Leśnica 90
48.65% Tak
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wiklak Ryszard Szczepan 55 Leśnica 42
22.70% Nie
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA - TO NASZ WSPÓLNY DOM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Podębski Robert 37 Leśnica 0
0.00% Nie
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻACY - WSPÓLNA SPRAWA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kukieła Henryk 57 Leśnica 53
28.65% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej