Okręg wyborczy nr 4
Granice: Gołąb, Borowina, Matygi
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gminny Ośrodek Kultury sala Nr 1, ul. Folwarki 1, Gołąb PowszechnyNieNie 1977 465
23,52%465459 98,71%
Podsumowanie1977465
23,52%46545998,71%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jabłoński Wojciech Adam 52 Gołąb 39
8.50% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY SKIBIŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Skibińska Dorota Zofia 42 Gołąb 189
41.18% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAWA LUZARA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Luzar Czesław Bronisław 70 Gołąb 231
50.33% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej