Okręg wyborczy nr 14
Granice: Przysiek
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa w Przysieku PowszechnyNieNie 590 111
18,81%111111 100,00%
Podsumowanie590111
18,81%111111100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA POBUTKIEWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pobutkiewicz Radosław Marcin 32 Przysiek 17
15.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY JUSTYNY WIŚNIEWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wiśniewska Małgorzata Justyna 41 Stary Toruń 63
56.76% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM LEPIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Prusakiewicz Monika Karolina 32 Przysiek 31
27.93% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej