Okręg wyborczy nr 10
Granice: Plamięta, Wiktorowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Świetlica wiejska w Okoninie PowszechnyNieNie 367 126
34,33%126125 99,21%
Podsumowanie367126
34,33%12612599,21%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bartoś Grażyna Katarzyna 47 Plemięta 74
59.20% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADY SOŁECKIEJ I STOWARZYSZENIA POD GRÓDKIEM W PLEMIĘTACH - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wyłupski Henryk 68 Plemięta 51
40.80% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej