Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sołectwa: Wilkasy, Wilkaski, Wronka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, Wilkasy PowszechnyNieNie 1471 378
25,70%378368 97,35%
Podsumowanie1471378
25,70%37836897,35%
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kulik Wiesław Kazimierz 46 Wilkasy 107
29.08% Nie
2 Witenas Krystyna 59 Wilkasy 63
17.12% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Radkiewicz Romuald 50 Wilkasy 73
19.84% Nie
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI GMINY GIŻYCKO" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Andruszkiewicz Leszek Adam 50 Wilkasy 149
40.49% Tak
2 Cybulko Beata Małgorzata 35 Wilkasy 215
58.42% Tak
3 Gębski Józef 62 Wilkasy 145
39.40% Tak
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI GMINY GIŻYCKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kwiatkowski Czesław 52 Wilkasy 67
18.21% Nie
2 Makowska Jolanta Barbara 42 Wilkasy 27
7.34% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej