Okręg wyborczy nr 10
Granice: Przylesie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, Przylesie 135b, Przylesie PowszechnyNieNie 636 240
37,74%240239 99,58%
Podsumowanie636240
37,74%24023999,58%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE WSI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tokarczyk Jerzy Stanisław 54 Przylesie 144
60.25% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁY MUSZCZYŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Muszczyńska Bogumiła 58 Przylesie 95
39.75% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej