Okręg wyborczy nr 4
Granice: osiedle Skarbimierz Osiedle
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
9 Gminne Gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle, ul.Akacjowa 27, Skarbimierz Osiedle PowszechnyTakNie 1387 215
15,50%215213 99,07%
Podsumowanie1387215
15,50%21521399,07%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSIEDLOWY KOMITET WYBORCZY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Huptyś Janusz Paweł 36 Skarbimierz Osiedle 48
22.54% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gulewski Jarosław Grzegorz 33 Skarbimierz Osiedle 63
29.58% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNY I NOWOCZESNY SKARBIMIERZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Firek Mariusz 40 Skarbimierz Osiedle 102
47.89% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej