Okręg wyborczy nr 11
Granice: Sołectwo: Nowe Miasto
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, ul.Ciechanowska 15, Nowe Miasto PowszechnyTakNie 1314 199
15,14%199189 94,97%
Podsumowanie1314199
15,14%19918994,97%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Witaszek Wiesława 39 Nowe Miasto 130
68.78% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NORBERT CHYBAŁA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chybała Norbert Mariusz 32 Nowe Miasto 59
31.22% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej