Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwo: Garbatka- Letnisko ulice: Zwoleńska, Pionkowska, Graniczna, Północna, Sołdacka, , Polna, Martyrologii, Kozienicka, Młynarska, Wąska, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona, Wspólna, Mickiewicza, Sienkiewicza, Paderewskiego, Miła, Niecała, ks. j. Kuropieski, Błotna, Spółdzielcza, J. Kochanowskiego strona nieparzysta od nr 1 do 91, J.Kochanowskiego strona parzysta od nr 2 do 88
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Urząd Gminy w Garbatce Letnisko ul. Skrzyńskich 1 PowszechnyNieNie 951 199
20,93%199192 96,48%
Podsumowanie951199
20,93%19919296,48%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Waldemara Banasia - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Banaś Waldemar Marian 60 Garbatka-Letnisko 120
62.50% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Pawła Kibila - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kibil Paweł 44 Garbatka-Letnisko 72
37.50% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej