Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo Przytoczna (ul. Dworcowa, Gajowa, Główna nr 51 do 58, Parkowa, Rokitniańska nr 7 i 9, Zamkowa)
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Urząd Gminy Przytoczna, ul.Rokitniańska 4, Przytoczna PowszechnyTakNie 877 190
21,66%190188 98,95%
Podsumowanie877190
21,66%19018898,95%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZRZESZENI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Podkowińska Beata Emilia 44 Przytoczna 63
33.51% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONICZYNKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Myszkowski Henryk 55 Przytoczna 46
24.47% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piasecki Jan 50 Krasne Dłusko 79
42.02% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej