Okręg wyborczy nr 1
Granice: Siemkowice, Łukomierz
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Siemkowicach, ul. Nowa 1 PowszechnyNieNie 999 324
32,43%324319 98,46%
Podsumowanie999324
32,43%32431998,46%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA GÓRY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Góra Grzegorz Stanisław 51 Łukomierz 54
16.93% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA MUSZYŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Muszyński Ryszard 49 Siemkowice 117
36.68% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA ŻUBERKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Żuberek Łukasz Jakub 22 Siemkowice 23
7.21% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sikora Jarosław Ryszard 44 Siemkowice 43
13.48% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zygoń Krzysztof Piotr 37 Siemkowice 35
10.97% Nie
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWY WŁODARCZYK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Włodarczyk Wiesława Jadwiga 57 Siemkowice 47
14.73% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej