Okręg wyborczy nr 7
Granice: Smolec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Zespół szkolno-przedszkolny w Smolcu , ul. Kościelna 2, Smolec PowszechnyNieNie 2310 1119
48,44%11191098 98,12%
Podsumowanie23101119
48,44%1119109898,12%
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łapińska-Szymańska Katarzyna Maria 34 Smolec 426
38.80% Tak
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KONTYNUACJA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kowalczyk Mieczysław Michał 46 Smolec 408
37.16% Nie
2 Wasiński Włodzimierz 57 Smolec 196
17.85% Nie
Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA DLA SMOLCA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kotlarz Sebastian Mariusz 34 Smolec , popierany przez Zieloni 2004 456
41.53% Tak
Lista nr 31 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA GIGIEL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gigiel Waldemar Adam 45 Smolec 147
13.39% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej