Okręg wyborczy nr 12
Granice: Glinica
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Świetlica Wiejska Janówek 3a, Janówek PowszechnyTakNie 153 85
55,56%8583 97,65%
Podsumowanie15385
55,56%858397,65%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZAS" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dobroliński Andrzej Edward 49 Glinica 29
34.94% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GLINICA 2011" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Halkiewicz Agnieszka Elżbieta 31 Glinica 54
65.06% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej