Okręg wyborczy nr 1
Granice: Obejmuje teren: miasta Drohiczyna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Kino "Daniel", ul.Jagiellończyka , Drohiczyn PowszechnyTakNie 1824 320
17,54%320317 99,06%
Podsumowanie1824320
17,54%32031799,06%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW " NOWOCZESNA GMINA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kosacki Marian 63 Drohiczyn 131
41.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DROHICZYN 2011 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łukaszewicz Albin 35 Drohiczyn 186
58.68% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej