Okręg wyborczy nr 13
Granice: Dworczysko, Krejwińce, Półkoty
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Budynek po Szkole Podstawowej, Berżniki 45B, Berżniki PowszechnyNieNie 206 121
58,74%121116 95,87%
Podsumowanie206121
58,74%12111695,87%
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wilkiel Sławomir 45 Półkoty 58
50.00% Tak
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA GMINA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Miszkiel Andrzej Mirosław 48 Półkoty 58
50.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej