Okręg wyborczy nr 10
Granice: Mieszuki, Stacewicze, Warpechy Nowe, Warpechy Stare.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Urząd Gminy, ul. Piórkowska 2, Wyszki PowszechnyNieNie 265 79
29,81%7979 100,00%
Podsumowanie26579
29,81%7979100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA SAMORZĄDOWA GMINY WYSZKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Górska Lucyna 47 Warpechy Nowe 30
37.97% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łuczaj Grzegorz 37 Warpechy Nowe 49
62.03% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej