Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 22-05-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Gzel Jacek Edward 44 wyższe Leoncin, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO 1161 49.17% Nie
2 Krawczak Adam Mirosław 45 wyższe Nowe Grochale, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAD PODZIAŁAMI 1200 50.83% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 22-05-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa w Górkach, Górki Powszechny Nie Nie 478 222222 46,44%
212 95,50%
2Szkoła Podstawowa w Leoncinie ul. Isaaca Bashevisa Singera 3, Leoncin Powszechny Tak Nie 1765 959959 54,33%
946 98,64%
3Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach, Leoncin Powszechny Nie Nie 1337 769769 57,52%
761 98,96%
4Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim , Leoncin Powszechny Nie Nie 977 454454 46,47%
442 97,36%
Ogółem 4557 2404 2404 52,75%
2361 98,21%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 08-05-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Buszta Krystian Stanisław 37 wyższe Nowe Grochale, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTIANA BUSZTY - NOWY CZAS 54 2.17% Nie
2 Gzel Jacek Edward 44 wyższe Leoncin, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO 618 24.87% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Krawczak Adam Mirosław 45 wyższe Nowe Grochale, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAD PODZIAŁAMI 680 27.36% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Pelczarska Małgorzata Wacława 51 wyższe Nowy Wilków, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY PELCZARSKIEJ 365 14.69% Nie
5 Pietroń Adam Jan 43 średnie Wilków nad Wisłą, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Adama Pietronia 201 8.09% Nie
6 Szafraniec Marek 30 wyższe Nowe Polesie, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODOŚĆ I KOMPETENCJA 567 22.82% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 08-05-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa w Górkach, Górki Powszechny Nie Nie 478 205205 42,89%
203 99,02%
2Szkoła Podstawowa w Leoncinie ul. Isaaca Bashevisa Singera 3, Leoncin Powszechny Tak Nie 1766 10491048 59,34%
1039 99,14%
3Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach, Leoncin Powszechny Nie Nie 1337 746746 55,80%
738 98,93%
4Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim , Leoncin Powszechny Nie Nie 979 511511 52,20%
505 98,83%
Ogółem 4560 2511 2510 55,04%
2485 99,00%