Okręg wyborczy nr 6
Granice: Kamieniec, Ściegnia, Wiącka, Wzdół-Kolonia, Wzdół-Parcele, Wzdół Rządowy, Orzechówka, Hucisko, Podmielowiec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
7 Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym Stara Wieś nr 28 PowszechnyNieNie 2171 366
16,86%366360 98,36%
Podsumowanie2171366
16,86%36636098,36%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA GRABY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Graba Stanisław Aleksander 61 Kamieniec 76
21.11% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY EWY LEDWÓJCIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ledwójcik Teresa Ewa 42 Hucisko 154
42.78% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JADWIGI DULĘBA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dulęba Jadwiga Elżbieta 49 Wiącka 251
69.72% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej