Okręg wyborczy nr 14
Granice: Sołectwa: Badowo Dańki, Badowo Mściska, Ciemno Gnojna, Kamionka, Badów Górny, Sosnowica, Wymysłów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Grójecka 45, Mszczonów PowszechnyNieNie 665 218
32,78%218217 99,54%
Podsumowanie665218
32,78%21821799,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RÓWNOŚĆ I POROZUMIENIE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Boczkowska Renata Barbara 28 Lutkówka Kolonia 17
7.83% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MSZCZONOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zieliński Andrzej 54 Badów Górny 63
29.03% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Siwiec Renata Beata 39 Badowo Mściska 137
63.13% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej