Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwa: Lubowidz, Konopaty
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 46, Lubowidz PowszechnyNieNie 1591 499
31,36%499483 96,79%
Podsumowanie1591499
31,36%49948396,79%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michalski Stanisław Stefan 64 Lubowidz 206
42.65% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA MICHALSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michalski Andrzej Antoni 60 Lubowidz 277
57.35% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej