Okręg wyborczy nr 9
Granice: Radiówek, Rudka, Żanęcin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła, ul. Kościelna 20, Wiązowna PowszechnyTakNie 495 229
46,26%229220 96,07%
Podsumowanie495229
46,26%22922096,07%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Zbigniewa Girucia - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Giruć Zbigniew Feliks 57 Radiówek 92
41.82% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻANĘCIN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Markowski Jan Kazimierz 60 Pęclin 128
58.18% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej