Okręg wyborczy nr 9
Granice: Zabieżki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
8 Remiza OSP, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3, Zabieżki PowszechnyNieNie 631 208
32,96%208207 99,52%
Podsumowanie631208
32,96%20820799,52%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA WASĄŻNIKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wasążnik Arkadiusz 24 Zabieżki 77
37.20% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Garliński Witold Krzysztof 54 Zabieżki 130
62.80% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej