Okręg wyborczy nr 9
Granice: Wielgie, Borowiec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem PowszechnyNieNie 542 154
28,41%154150 97,40%
Podsumowanie542154
28,41%15415097,40%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA PARTIA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pięta Sylwester 39 Wielgie 43
28.67% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELGIEGO I BOROWCA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lenart Irena Jolanta 34 Wielgie 82
54.67% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Piotra Gołębiowskiego - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gołębiowski Piotr 29 Wielgie 25
16.67% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej