Okręg wyborczy nr 5
Granice: MIASTO LUBSKO ulice: Cypriana Norwida, XX-lecia PRL, Bohaterów, Parkowa, plac Lucjana Grzei, Traugutta
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Gimnazjum Nr 1, ul. Bohaterów 6, Lubsko PowszechnyNieNie 2107 204
9,68%204204 100,00%
Podsumowanie2107204
9,68%204204100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA WYDRYCHA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 WYDRYCH ZBIGNIEW FRANCISZEK 56 LUBSKO 40
19.61% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBSKA LEWICA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 RYMCZAK MATEUSZ ADAM 65 LUBSKO 22
10.78% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 BAHYRYCZ ZBIGNIEW JAN 52 LUBSKO 84
41.18% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE LUBSKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 SIELUK ALEKSANDER 64 LUBSKO 6
2.94% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA KAZIMIERZA KOSIADY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 KOSIADA WŁADYSŁAW KAZIMIERZ 65 LUBSKO 52
25.49% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej