Okręg wyborczy nr 11
Granice: Kiełczew Górny, Wandynów.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Kiełczew I nr 42, Kiełczew I PowszechnyTakNie 282 130
46,10%130125 96,15%
Podsumowanie282130
46,10%13012596,15%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA POTRZEBSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Potrzebski Ryszard Stanisław 31 Kiełczew Górny 72
57.60% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA WITASZKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Witaszek Henryk 54 Kiełczew Górny 53
42.40% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej