Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwa : Zawada, Kolonia Klepaczka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Przedszkole, Kamienica Polska ul.Konopnickiej 11a PowszechnyNieNie 615 199
32,36%199198 99,50%
Podsumowanie615199
32,36%19919899,50%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gałka Paweł Janusz 35 Zawada 39
19.70% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZAWADA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grzyb Witold Jan 51 Zawada 49
24.75% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - DOBRO GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Muchla Tomasz Jerzy 35 Zawada 43
21.72% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWADA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Blachnicki Andrzej Adam 44 Zawada 67
33.84% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej