Okręg wyborczy nr 2
Granice: Stara Niedziałka, Niedziałka Druga
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Zespół Szkół w Starej Niedziałce, ul. Mazowiecka 154, Stara Niedziałka PowszechnyTakNie 879 272
30,94%272269 98,90%
Podsumowanie879272
30,94%27226998,90%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA MIŃSKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kowalczyk Krzysztof 42 Stara Niedziałka 128
47.58% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SUMIENNOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rogulski Jacek 23 Stara Niedziałka 141
52.42% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej