Okręg wyborczy nr 5
Granice: Starowola, Słup
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, ul. Borowska 1, Parysów PowszechnyTakNie 463 190
40,82%189186 98,41%
Podsumowanie463190
40,82%18918698,41%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA MAZKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zając Radosław 39 Słup 98
52.69% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA STAROWOLA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Golba Katarzyna Alicja 34 Starowola 88
47.31% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej