Okręg wyborczy nr 11
Granice: Kurabka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Kurabka 23, Kurabka PowszechnyNieNie 145 48
33,10%4847 97,92%
Podsumowanie14548
33,10%484797,92%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kret Krzysztof 51 Kurabka 23
48.94% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANNY STROŻEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Strożek Marianna 57 Kurabka 24
51.06% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej