Okręg wyborczy nr 5
Granice: Dulsk
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół z siedzibą w Dulsku PowszechnyNieNie 435 209
48,05%209205 98,09%
Podsumowanie435209
48,05%20920598,09%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA RADOMIN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szulc Leszek Kazimierz 50 Dulsk 37
18.05% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I WSPÓŁPRACA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kwiatkowski Henryk Roman 49 Dulsk 94
45.85% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DOBRYCH GOSPODARZY DLA DULSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Burak Marzena 42 Dulsk 43
20.98% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODOŚĆ DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bolewski Michał 24 Dulsk 31
15.12% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej