Okręg wyborczy nr 2
Granice: ulice : Dworcowa, Kolejowa, Konarskiego, 1 Maja, Ogrodowa, Osińskiego, Słowackiego, Staszica, Kwiatowa
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Ośrodek Kulturyi w Młynarach, ul. Dworcowa 10 PowszechnyTakNie 850 200
23,53%200197 98,50%
Podsumowanie850200
23,53%20019798,50%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIOLETTY KOLATOR - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kolator Wioletta 40 Młynary 64
32.49% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO CHECHŁOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chechłowski Jerzy 60 Młynary 133
67.51% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej