Okręg wyborczy nr 6
Granice: Żernica
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy, ul. L.Miki. 37 PowszechnyNieNie 2214 462
20,87%462451 97,62%
Podsumowanie2214462
20,87%46245197,62%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY RUSIN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rusin Aleksandra 37 Żernica 68
15.08% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOACHIMA URBAŃCZYK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Urbańczyk Joachim 54 Żernica 187
41.46% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Suchecka Genowefa Aniela 51 Żernica 116
25.72% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOSIADEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nosiadek Sabina Izabela 41 Żernica 80
17.74% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej