Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo Lichnowy i Pordenowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Świetlica Środowiskowa "Nazaret", ul. Lachowicza 25A, Lichnowy PowszechnyNieNie 686 179
26,09%179176 98,32%
Podsumowanie686179
26,09%17917698,32%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAW SERWIN WSPÓLNA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Serwin Zdzisław Bronisław 54 Lichnowy 39
22.16% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIKTOR BORAWSKI DLA LUDZI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Borawski Wiktor 61 Lichnowy 28
15.91% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY KUNKIEL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kunkiel Krystyna 43 Lichnowy 109
61.93% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej