Okręg wyborczy nr 5
Granice: Żurobice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Świetlica OSP w Żurobicach, 17-306 Dziadkowice PowszechnyNieNie 301 134
44,52%134131 97,76%
Podsumowanie301134
44,52%13413197,76%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Usakiewicz Adam 39 Żurobice 86
65.65% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻUROBICE 2011 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kazimierczak Wojciech 43 Żurobice 45
34.35% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej