Okręg wyborczy nr 12
Granice: Nowa Kubra
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 28, Przytuły PowszechnyNieNie 136 87
63,97%8786 98,85%
Podsumowanie13687
63,97%878698,85%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gołaś Damian 22 Nowa Kubra 29
33.72% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZŁOTA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Duchnowska Agnieszka 28 Nowa Kubra 24
27.91% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA BARŁOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Barłowski Kazimierz 50 Nowa Kubra 33
38.37% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej