Okręg wyborczy nr 5
Granice: Granice okręgu stanowią granice sołectwa Żelichów.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gimnazjum w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 6 PowszechnyNieNie 226 87
38,50%8787 100,00%
Podsumowanie22687
38,50%8787100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczawiński Dominik Andrzej 58 Żelichów 25
28.74% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA POLANOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Polanowski Piotr Paweł 33 Żelichów 62
71.26% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej