Okręg wyborczy nr 1
Granice: Wola Sernicka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Wola Sernicka 242 PowszechnyTakNie 800 201
25,12%201197 98,01%
Podsumowanie800201
25,12%20119798,01%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLA SERNICKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Skubisz Marek 35 Wola Sernicka 88
44.67% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Puchacz Henryk 55 Wola Sernicka 84
42.64% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY i WY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Trąbka Wiesław 62 Wola Sernicka 25
12.69% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej