Okręg wyborczy nr 6
Granice: Lutomierz Lutomierz Kolonia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Świetlica Wiejska, Lutomierz 41 PowszechnyNieNie 251 122
48,61%122119 97,54%
Podsumowanie251122
48,61%12211997,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI LUTOMIERZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krzeszowiec Tomasz, Gabriel 28 Lutomierz 87
73.11% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOSZOWICE-GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gancarz Paweł, Jarosław 25 Stoszowice 32
26.89% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej